Sparen vergelijken

Spaartegoed per huishouden

Spaartegoed per huishouden
Een Nederlands gezin heeft flink wat spaargeld op de spaarrekeningen staan. Volgens het CBS bedraagt het totale spaartegoed van Nederlanders euro 306,3 miljard per 2011. Uitgaande van een totaal aantal huishoudens van 7,4 mln per 2011 bedraagt het gemiddelde spaartegoed zo’n euro 41.400 per Nederlands huishouden. Uit de statistieken blijkt dat internetsparen zeer populair is geworden, en inmiddels een substantieel aandeel uitmaakt van het spaartegoed van een Nederlands gezin.

Onderlinge verschillen groot
Van de Nederlandse gezinnen heeft de overgrote meerderheid (93,6%) bank- en spaartegoeden. De verschillen tussen gezinnen zijn overigens groot. Er is een klein aantal gezinnen met relatief veel spaargeld en veel gezinnen met weinig spaargeld. Een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft minder dan euro 5.000 spaartegoed.

Hoeveel spaargeld is nodig?
Wilt u weten hoeveel spaargeld eigenlijk verstandig is om aan te houden? Het Nibud vindt het niet zinvol om te spreken over een generiek advies omtrent aan te houden spaarvermogen. Zij heeft sinds enige tijd een rekenmodule waarmee ieder gezin de eigen benodigde financiele buffer kan berekenen.


Mobiele versie afsluiten