Sparen vergelijken

Spaardersgarantie

Wat is de spaardersgarantie (depositogarantiestelsel)?

Wat is het depositogarantiestelsel?
Voor Nederlandse banken is een spaardersgarantie van toepassing. Deze garantie wordt afgegeven door De Nederlandse Bank (DNB). De DNB staat garant in het geval een Nederlandse bank haar verplichtingen niet na kan komen, bijvoorbeeld door een faillisement. Er geldt een garantie per rekeninghouder per bank.

Wat is de hoogte van de vergoeding van het depositogarantiestelsel?
Tot enkele jaren geleden was de garantie circa euro 38.000 per rekeninghouder. Sinds de kredietcrisis is deze verhoogd verhoogd naar euro 100.000 per rekeninghouder.

Waar moet ik op letten?
De spaardersgarantie betekent concreet dat spaarders die hun spaargeld bij een Nederlandse bank hebben geplaatst, zijn gegarandeerd dat het spaargeld wordt terug betaald. Maar wel tot een maximum van op dit moment euro 100.000 per rekeninghouder per bank.

Garantie geldt per product
Allereerst moet u erop letten dat uw bank is aangesloten bij het depositogarantiestelsel. U kunt dit checken bij het overzicht van banken die vallen onder het depositogarantiestelsel van de DNB. Bijzondere aandacht is ervoor vereist dat de garantie geldt per product, en niet per bank. Vraag bij uw bank na of het betreffende product onder het depositogarantiestelsel valt.

Garantie is gemaximeerd
Vervolgens moet u erop letten dat uw spaartegoeden bij een bankinstelling niet hoger zijn dan euro 100.000. Let wel, sommige banken maken onderdeel uit van hetzelfde concern, en dit wordt bij elkaar opgeteld. Wist u bijvoorbeeld dat MoneYou onderdeel is van ABN Amro? En dat SNS Bank, Reaal en RegioBank allemaal tot SNS REAAL behoren?

Spreid uw vermogen
Het is verstandig om uw geld bij verschillende banken te plaatsen. Dan heeft u uw risico’s goed gespreid. Verder kunt u zich afvragen of het handig is om bij de bank waar u schulden heeft, zoals uw hypotheekbank, ook uw tegoeden te plaatsen. Wie weet worden deze ooit tegen elkaar weggestreept, dat wilt u toch niet hebben?

Buitenlandse banken actief in Nederland
Speciale aandacht verdienen buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. Er zijn diverse banken uit Turkije, Rusland en Estland die spaarrekeningen aanbieden. Niet alle banken vallen zondermeer onder het Nederlandse garantiestelsel. Bekende banken zijn de Bank of Scotland uit het Verenigd Koninkrijk en de Argenta Bank uit Belgie. Zij werken vanuit een zogenaamd Bijkantoor in Nederland. Voor spaarrekeningen bij deze banken geldt dat het garantiestelsel van het land van herkomst van toepassing is. Nu is op dit moment in Europa de spaardersgarantie in bijna alle landen op een gelijk niveau gesteld, dus het risico lijkt mee te vallen dat u bij een buitenlandse bank een hoger risico loopt. Maar het blijft opletten in deze economisch roerige tijden.

Opname op deze website
In onze overzichten van spaarrekeningen nemen wij enkel spaarrekeningen op van Europese landen met een goede kredietwaardigheid. Op dit moment gaan wij ervan uit dat landen als Nederland, Belgie, het Verenigd Koninkrijk en Turkije een goede kredietwaardigheid hebben. Voor landen zoals Estland en IJsland veronderstellen wij dat deze een minder goede kredietwaardigheid hebben, derhalve nemen wij van deze landen geen spaarrekeningen op in onze overzichten.

Meer weten?
Bovenstaand staat een globale omschrijving van het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Kijk voor de exacte kenmerken en voorwaarden bij de informatie van de DNB over het Depositogarantiestelsel.

Mobiele versie afsluiten