Spaardoelen

Welke spaardoelen zijn er?

Sparen met een doel
Los van de spaarvormen zijn er diverse spaarrekeningen rond een bepaald doel of thema. De meest bekende doelen en thema’s noemen wij hieronder.
Kinderspaarrekening
Duurzame spaarrekening
Zakelijke spaarrekening

Het is sterk af te vragen of deze thematische spaarrekeningen een meerwaarde bieden ten opzichte van bovenstaande spaarvormen.U krijgt vaak een leuke knuffelbeer of een boekje over biologisch tuinieren, maar dit weegt doorga ans niet op tegen de rente die u misloopt. Wilt een spaarrekening voor uw kind of kleinkind openen? Dan is het wellicht verstandiger om gewoon een termijndeposito af te sluiten. Uw (klein)kind zal erg blij zijn met het extra vergaarde kapitaal. Daarnaast biedt ING de tool Doelsparen aan, waarmee je voor jezelf spaardoelen kunt bepalen. Zo kun je op een optimale manier sparen voor een nieuwe auto of voor die welverdiende vakantie.
En wilt u de natuur, de mens of wat anders steunen? U kunt uw maatschappelijke of filantropische bedoelingen wellicht beter op een andere manier bereiken. Zo kunt u bij de duurzame banken ook beleggen in fondsen.

Meer weten?
Bovenstaand staat een vereenvoudigd overzicht van spaarmogelijkheden. Zodat u snel zicht hebt op de grote lijn. Wilt u meer weten? Kijk dan eens bij de overzicht van spaarvormen van de Consumentenbond.

Spaardersgarantie

Wat is de spaardersgarantie (depositogarantiestelsel)?

Wat is het depositogarantiestelsel?
Voor Nederlandse banken is een spaardersgarantie van toepassing. Deze garantie wordt afgegeven door De Nederlandse Bank (DNB). De DNB staat garant in het geval een Nederlandse bank haar verplichtingen niet na kan komen, bijvoorbeeld door een faillisement. Er geldt een garantie per rekeninghouder per bank.

Wat is de hoogte van de vergoeding van het depositogarantiestelsel?
Tot enkele jaren geleden was de garantie circa euro 38.000 per rekeninghouder. Sinds de kredietcrisis is deze verhoogd verhoogd naar euro 100.000 per rekeninghouder.

Waar moet ik op letten?
De spaardersgarantie betekent concreet dat spaarders die hun spaargeld bij een Nederlandse bank hebben geplaatst, zijn gegarandeerd dat het spaargeld wordt terug betaald. Maar wel tot een maximum van op dit moment euro 100.000 per rekeninghouder per bank.

Garantie geldt per product
Allereerst moet u erop letten dat uw bank is aangesloten bij het depositogarantiestelsel. U kunt dit checken bij het overzicht van banken die vallen onder het depositogarantiestelsel van de DNB. Bijzondere aandacht is ervoor vereist dat de garantie geldt per product, en niet per bank. Vraag bij uw bank na of het betreffende product onder het depositogarantiestelsel valt.

Garantie is gemaximeerd
Vervolgens moet u erop letten dat uw spaartegoeden bij een bankinstelling niet hoger zijn dan euro 100.000. Let wel, sommige banken maken onderdeel uit van hetzelfde concern, en dit wordt bij elkaar opgeteld. Wist u bijvoorbeeld dat MoneYou onderdeel is van ABN Amro? En dat SNS Bank, Reaal en RegioBank allemaal tot SNS REAAL behoren?

Spreid uw vermogen
Het is verstandig om uw geld bij verschillende banken te plaatsen. Dan heeft u uw risico’s goed gespreid. Verder kunt u zich afvragen of het handig is om bij de bank waar u schulden heeft, zoals uw hypotheekbank, ook uw tegoeden te plaatsen. Wie weet worden deze ooit tegen elkaar weggestreept, dat wilt u toch niet hebben?

Buitenlandse banken actief in Nederland
Speciale aandacht verdienen buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. Er zijn diverse banken uit Turkije, Rusland en Estland die spaarrekeningen aanbieden. Niet alle banken vallen zondermeer onder het Nederlandse garantiestelsel. Bekende banken zijn de Bank of Scotland uit het Verenigd Koninkrijk en de Argenta Bank uit Belgie. Zij werken vanuit een zogenaamd Bijkantoor in Nederland. Voor spaarrekeningen bij deze banken geldt dat het garantiestelsel van het land van herkomst van toepassing is. Nu is op dit moment in Europa de spaardersgarantie in bijna alle landen op een gelijk niveau gesteld, dus het risico lijkt mee te vallen dat u bij een buitenlandse bank een hoger risico loopt. Maar het blijft opletten in deze economisch roerige tijden.

Opname op deze website
In onze overzichten van spaarrekeningen nemen wij enkel spaarrekeningen op van Europese landen met een goede kredietwaardigheid. Op dit moment gaan wij ervan uit dat landen als Nederland, Belgie, het Verenigd Koninkrijk en Turkije een goede kredietwaardigheid hebben. Voor landen zoals Estland en IJsland veronderstellen wij dat deze een minder goede kredietwaardigheid hebben, derhalve nemen wij van deze landen geen spaarrekeningen op in onze overzichten.

Meer weten?
Bovenstaand staat een globale omschrijving van het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Kijk voor de exacte kenmerken en voorwaarden bij de informatie van de DNB over het Depositogarantiestelsel.

Spaardeposito

Wat is een spaardeposito?
Verwacht u uw spaargeld voor enkele jaren niet nodig te hebben? Dan loont het zeer zeker de moeite om een termijndeposito af te sluiten. U kunt uw geld voor een vooraf bepaalde duur vastleggen, en krijgt daar een verhoogde rentevergoeding voor.

Looptijd van een spaardeposito
Gebruikelijke termijnen voor een spaardeposito zijn 1, 2, 3, 5, of 10 jaar. Maar er zijn ook partijen die een kortere (3 maanden) of een langere (20 jaar) looptijd aanbieden.
Tussentijds stoppen

Al is het natuurlijk niet de bedoeling, het is belangrijk om te weten of u eventueel tussentijds zou kunnen stoppen met een spaardeposito. Doorgaans kunt u bij alle banken in bijzondere gevallen een spaardeposito beeindigen. En de meeste banken bieden de mogelijkheid om tussentijds te stoppen, waarbij kosten of een boeterente in rekening worden gebracht. Dit varieert sterk per bank.
Meer weten?

Kijk bij ons overzicht van spaardeposito’s. Voor de vergelijkbaarheid tonen wij de depositorentetarieven van spaardeposito’s met een looptijd van 5 jaar. U vindt hier ook specifieke informatie over de mogelijkheden van eventueel tussentijds opzeggen.

Overstappen spaarrekening

Hoe kan ik overstappen van spaarrekening?
Overstappen is makkelijker dan u denkt, echt waar.

Opzeggen oude spaarrekening
U neemt het geld op van uw bestaande spaarrekening en laat dit storten op uw reguliere betaalrekening. U zegt uw oude rekening op. Doorgaans dient u hiervoor een door u ondertekende brief te sturen. Dit is geen moeilijke brief. U hoeft alleen maar te verzoeken om de betreffende spaarrekening op te heffen en daarbij het rekeningnummer en uw gegevens goed te vermelden.

Openen nieuwe spaarrekening
U opent online een nieuwe spaarrekening. Dit kunt u trouwens al zo snel mogelijk doen. Met het inschrijven is zeker een week gemoeid. U moet eerst een inschrijfformulier invullen en samen met bescheiden toezenden. Daarna moet u een controle-betaling zenden vanaf de vaste tegenrekening. Voordat de nieuwe bank dit heeft ontvangen, kost dit ook een paar dagen. Als u het geld van uw oude spaarrekening op uw betaalrekening heeft gekregen, stort u dit door naar uw nieuwe spaarrekening.


Opzeggen spaarrekening

Hoe kan ik een spaarrekening opzeggen?
U neemt het geld op van uw bestaande spaarrekening. Voor het opzeggen van een spaarrekening dient u normaliter een door u ondertekende brief te sturen. Dit is geen moeilijke brief. U hoeft alleen maar te verzoeken om de betreffende spaarrekening op te heffen en daarbij het rekeningnummer en uw gegevens goed te vermelden.

Zwaarwegende klachten over uw bank
zegt u een spaarrekening op omdat u een serieuze klacht heeft over uw bank? Bekijk dan of het zinvol is om een klacht in te dienen bij het Kifid, een organisatie van brancheverenigingen in de financiële sector en de Consumentenbond.Zij treden op als geschillencommissie. De meeste banken zijn aangesloten bij het Kifid. Hier kunnen klachten worden voorgelegd.

Kinderspaarrekening

Welke mogelijkheden van sparen voor (klein)kind zijn er?
De meeste banken bieden een mogelijkheid om te sparen voor een kind of kleinkind; kindersparen. Zij hebben een jeugdspaarrekening en/of een kinderspaarrekening die erop is gemaakt om makkelijk te sparen vanaf de geboorte tot 16 jaar of 18 jaar. U krijgt vaak een leuk welkomstgeschenk. Vroeger was er de zilvervlootrekening, maar die bestaat niet meer.

Jeugdsparen
Is het slim om een specifieke kinderspaarrekening te openen? Wij hebben wat vraagtekens bij het afsluiten van een kinderspaarrekening. U kunt ook direct een termijndeposito voor uw kind afsluiten.

Openen kinderspaarrekening
Voorheen konden grootouders of anderen een spaarrekening voor een kind openen. Maar dit kan sinds enkele jaren niet meer zo maar. Voor het openen van een kinderspaarrekening is thans een goedkeuring nodig van de ouders van het kind (dan wel het bevoegd gezag).

Meer weten?
Bekijk hoe u een spaarrekening voor uw kind kunt openen.

Internetsparen

Wat is internetsparen?

Internetsparen is nu normaal geworden
Sinds een jaar of tien is internetsparen in zwang geraakt. Was dit eerst een aparte naam, inmiddels is dit gemeengoed geworden. Internetsparen is niet meer dan dat u direct via internet een product, in dit geval een spaarrekening, afneemt of gebruikt. Het voordeel is evident. Door te werken via internet, kunnen de aanbieders werken tegen lagere kosten, en daarmee een aantrekkelijker product voor de consument aanbieden.
Was er in de jaren ’90 nog vrees bij veel consumenten om het spaargeld digitaal weg te zetten, terwijl niet duidelijk was waar het bleef. Inmiddels is deze vrees er niet meer, consumenten zijn nu gewend om digitaal te bankieren.

Voor- en nadelen van online sparen
Wat betekent internetsparen voor u? Minder gedoe, en een hogere rente. U krijgt vaak geen papieren afschriften en minder service. Maar inmiddels is dit bij de grootbanken niet anders. En dan is het opeens andersom, u krijgt bij de internetbanken tenminste nog elk jaar een keurig jaaroverzicht.
Internet maakt grenzen vrij. Dit hebben we gezien met de avonturen van Icesave enkele jaren geleden. Er zijn veel Nederlanders geweest die achteloos hun goede spaargeld bij een minuscule bank in een klein landje als IJsland plaatsen. Dat zullen we nu niet snel meer zien gebeuren.
Meer weten?

Zie welke spaarrekeningen de hoogste spaarrente bieden.

Hoogste rente

Welke banken geven de hoogste rente op sparen?
Veel consumenten willen weten welke banken de hoogste rente op sparen bieden. Dit kan aanzienlijk varieren en is sterk afhankelijk van de spaarvorm. Wij hebben in elk geval een tip; laat u niet alleen leiden door de rente op dit moment, maar kijk naar het renteverloop op langere termijn. Zo voorkomt u dat u nu een spaarrekening opent bij een bank, die nu toevallig / incidenteel een hoge rente op haar spaarrekening biedt.
Waar krijg ik een hoge rente?

Wij houden continue voor u de spaarrekeningen bij met de hoogste rentevergoeding. Dit laten wij zien per spaarvorm. Maak een keuze uit de onderstaande mogelijkheden en kijk welke bank u het beste vindt.
Hoogste spaarrente vrij opneembare spaarrekening
Hoogste spaarrente spaarrekening met voorwaarden
Hoogste spaarrente spaardeposito
Hoogste spaarrente kinderspaarrekening
Hoogste spaarrente duurzame spaarrekening


Duurzame spaarrekening

Welke mogelijkheden van duurzaam sparen zijn er?
Er zijn in Nederland twee bekende banken die de mogelijkheid bieden om duurzaam, groen of maatschappelijk verantwoord te sparen. Dit zijn de ASN Bank en de Triodos Bank. Deze banken houden bij hun financiele producten strenge uitgangspunten aan ten aanzien van duurzaamheidsbeleid en maatschappelijke criteria. U weet dan zeker dat er alleen wordt belegd in verantwoorde doelen.
Hoe duurzaam is mijn bank?

Maar ‘gewone’ banken nemen ook steeds meer verantwoordelijkheid op zich. Ook zij zijn inmiddels ver voor wat betreft duurzame en maatschappelijke doelstellingen. Benieuwd hoe maatschappelijk betrokken uw bank is? Bekijk hoe duurzaam uw bank is bij Eerlijke bankwijzer.
Meer weten?

Bekijk ons overzicht van duurzame spaarrekeningen.

Beoordeling banken

Wat is de rating van banken?

Beoordeling van banken
Geld Wilt u weten hoe deze banken worden beoordeeld? De DNB is niet toegestaan om een beoordeling van een bank te geven.

Beoordeling op spaarproducten
De website ‘Van Spaarbank Veranderen’ heeft een zogenaamde Spaarbankmeter. Hier worden banken vergeleken op spaarrente-beleid. Daarbij wordt gekeken naar de rente die wordt gegeven op een regulier spaarrekening zonder voorwaarden en de rente die wordt gegeven op de meest voorkomende spaardeposito.
Bij ons overzicht van banken laten wij de beoordeling van de Spaarbankmeter zien.