Zilvervlootregeling

Wat is de zilvervlootregeling?

Tot in de jaren ’90 was er de zilvervlootregeling. Er werd door veel banken de Zilvervlootrekening aangeboden. Kinderen werden gestimuleerd om te sparen. De overheid betaalde mee aan een extra rentevergoeding op het einde van de looptijd, als het kind 18 jaar werd.
Er zijn recent ideeën om de zilvervlootrekening weer in te voeren. Het blijft een goede gedachte om kinderen op jonge leeftijd spaarzin bij te brengen. En om Nederlanders te stimuleren om te sparen voor hun kinderen.

Sparen voor uw kind
Wilt u weten wat nu de mogelijkheden zijn van kindersparen? Lees meer over jeugdsparen.

Zakelijke spaarrekening

Wat zijn de mogelijkheden van zakelijk sparen?

Zakelijke spaarrekening
Bent u ondernemer en wilt u sparen? Of heeft u een bedrijf waarin ondernemersvermogen aanwezig is, en wilt u hierover een goede rente ontvangen? Dan is een zakelijke spaarrekening wat voor u.
Waar wordt zakelijk sparen aangeboden? Enkele banken bieden een zakelijke spaarrekening aan. Dit is altijd gekoppeld aan een zakelijk betaalrekening. Informeer ernaar bij uw bank of financieel adviseur.

Waardebehoud van vermogen

Hoe zorg ik voor waardebehoud van mijn vermogen?

Rentestanden historisch laag
Sinds de kredietcrisis is het verschil tussen de inflatie en de rente erg laag. Dit betekent dat het voor spaarders niet makkelijk is om het spaargeld zijn waarde te laten behouden. U moet dus alert zijn op het ongemerkt inslinken van uw spaartegoed door dit te laten staan op een stoffige spaarrekening bij uw huisbank.
U houdt maar weinig rente over na inflatie

Er is een groot verschil tussen de nominale rente en de reeele rente (inclusief de inflatie). Een rekenvoorbeeld: De inflatie bedraagt op dit moment ongeveer 2,10%.Bij de meeste spaarrekeningen krijgt u op dit moment zo’n 2,60%, als u uw best doet. U verdient dan nog maar 0,50% per jaar op uw spaargeld.

Vermogensrendementsheffing eet de resterende rente op
Maar wat als u goed spaart, en spaarzaam en zorgvuldig met uw geld om gaat? Dan komt de overheid langs om fijn belasting bij te heffen. Dat is de vermogensrendementsheffing, bedacht in 2001. Al uw vermogen boven de euro 20.000, bij stellen en gezinnen euro 40.000, wordt belast met 1,20%. U teert dan, jaar in jaar uit, 0,70% op uw vermogen in (!).

Zoeken naar rendement
Wat kunt u hieraan doen? Plaats uw tegoeden niet alleen op een spaarrekening, maar overweeg ook een spaardeposito of belegging te nemen. Op een spaardeposito kreeg u tot voor kort 4,00% voor 5 jaar. De rekensom wordt dan al anders; u verdient per jaar 1,90%, en met aftrek van de 1,20% houdt u tenminste nog 0,70% over. En de aandelenbeurzen lijken ook te stabiliseren. Er zijn veel bedrijven die elk jaar keurig 5% dividend uitkeren. Dan zou de som nog iets beter kunnen worden.

Waardebehoud is al mooi
Spraken we enkele jaren geleden nog over waardegroei. Nu is een ding zeker. U moet vandaag de dag al hard werken om tenminste waardebehoud voor uw spaarcenten te realiseren.

Vermogen beheren
Meer weten over het beheren van vermogen? Kijk bijvoorbeeld bij vermogensbeheer van de ING Bank.

Sparen zonder voorwaarden

Wat is een spaarrekening zonder voorwaarden?

Bij een spaarrekening zonder voorwaarden bent u volledig vrij ten aanzien van inleg en opname. Dit wordt ook wel een vrij opneembare spaarrekening genoemd. U kunt uw spaartegoed te allen tijde opnemen. En u kunt een bedrag inleggen wat u wilt. Doorgaans is er wel een maximale inleg gedefinieerd, maar die zijn dan zo hoog gesteld, dat deze voor de gemiddelde consument niet relevant zijn.
Doordat u vrij bent om uw geld op te nemen als u dit wilt, is de bank niet zeker hoe lang zij over uw spaargeld kan beschikken. Daarom is de rentevergoeding op een vrij opneembare spaarrekening in principe ook het laagst van alle spaarvormen.

Meer weten?
Kijk bij ons overzicht van spaarrekeningen zonder voorwaarden.

Sparen met voorwaarden

Wat is een spaarrekening met voorwaarden?
Te overwegen is om een spaarrekening te openen met enige beperkingen. Er geldt dan bijvoorbeeld een boete bij opname, of een minimale looptijd. In de regel laat u uw spaargeld toch langere tijd op uw spaarrekening staan, dus het is eigenlijk niet bezwaarlijk om enige beperking aan te gaan. En als u dan een hogere rente krijgt dan op een vrij opneembare spaarrekening, dan kan dit voor sommige consumenten interessant zijn.

Kwartaalsparen
Een veelvoorkomende vorm van sparen met voorwaarden is de zogenaamde kwartaalrekening. De diverse banken hebben hier uiteraard afwijkende namen voor, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Als u uw tegoed tenminste een kwartaal op dezelfde spaarrekening houdt, krijgt u een bonusrente. Eigenlijk een ontzettend handige en transparante afspraak. U bent te allen tijde vrij om uw geld op te nemen, en als u het wel langer laat staan, wordt u beloond.
Meer weten?

Kijk bij ons overzicht van spaarrekeningen met voorwaarden.

Spaarvormen

Welke spaarvormen zijn er?
De hoofdvormen van sparen zijn als volgt.
Spaarrekening zonder voorwaarden
Spaarrekening met voorwaarden
Spaardeposito

Spaarrekening zonder voorwaarden
Bij sparen zonder voorwaarden of vrij opneembaar sparen bent u volledig vrij ten aanzien van inleg en opname. De bank is niet zeker hoe lang zij over uw spaargeld kan beschikken. Daarom is de rentevergoeding op een vrij opneembare spaarrekening in principe ook het laagst van alle spaarvormen.

Spaarrekening met voorwaarden
Te overwegen is om een spaarrekening te openen met enige beperkingen (sparen met voorwaarden). Er geldt dan bijvoorbeeld een boete bij opname, of een minimale looptijd. In de regel laat u uw spaargeld toch langere tijd op uw spaarrekening staan, dus het is eigenlijk niet bezwaarlijk om enige beperking aan te gaan. En als u dan een hogere rente krijgt dan op een vrij opneembare spaarrekening, dan kan dit voor sommige consumenten interessant zijn.

Spaardeposito
Verwacht u uw spaargeld voor enkele jaren niet nodig te hebben? Dan loont het zeer zeker de moeite om een spaardeposito te openen. U kunt uw geld voor een vooraf bepaalde duur vastleggen, en krijgt daar een verhoogde rentevergoeding voor. Gebruikelijke termijnen voor een spaardeposito zijn 1, 2, 3, 5, of 10 jaar.
Meer weten?

Hierboven staat een vereenvoudigd overzicht van spaarmogelijkheden. Zodat u snel zicht hebt op de grote lijn. Wilt u meer weten? Kijk dan eens bij de overzicht van spaarvormen van de Consumentenbond.

Spaartegoed per huishouden

Spaartegoed per huishouden
Een Nederlands gezin heeft flink wat spaargeld op de spaarrekeningen staan. Volgens het CBS bedraagt het totale spaartegoed van Nederlanders euro 306,3 miljard per 2011. Uitgaande van een totaal aantal huishoudens van 7,4 mln per 2011 bedraagt het gemiddelde spaartegoed zo’n euro 41.400 per Nederlands huishouden. Uit de statistieken blijkt dat internetsparen zeer populair is geworden, en inmiddels een substantieel aandeel uitmaakt van het spaartegoed van een Nederlands gezin.

Onderlinge verschillen groot
Van de Nederlandse gezinnen heeft de overgrote meerderheid (93,6%) bank- en spaartegoeden. De verschillen tussen gezinnen zijn overigens groot. Er is een klein aantal gezinnen met relatief veel spaargeld en veel gezinnen met weinig spaargeld. Een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft minder dan euro 5.000 spaartegoed.

Hoeveel spaargeld is nodig?
Wilt u weten hoeveel spaargeld eigenlijk verstandig is om aan te houden? Het Nibud vindt het niet zinvol om te spreken over een generiek advies omtrent aan te houden spaarvermogen. Zij heeft sinds enige tijd een rekenmodule waarmee ieder gezin de eigen benodigde financiele buffer kan berekenen.


Spaarrekening openen

Hoe kan ik een spaarrekening openen?
Een spaarrekening openen is tegenwoordig erg makkelijk. Hou er wel rekening mee dat met het inschrijven ongeveer een tot twee weken is gemoeid.

Inschrijven, online of via formulier
Online kunt u al uw gegevens meestal al invullen. Vervolgens dient u bij de meeste banken dan het ingevulde inschrijfformulier te ondertekenen en samen met bescheiden toe te zenden. Het enige dat u meestal bijsluit, is een kopie van uw paspoort.

Betaling ter controle doen
Na bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier, dient u een controle-betaling te verrichten vanaf de door u aangegeven vaste tegenrekening. Het duur vervolgens weer enige dagen alvorens de bank dit heeft ontvangen. Daarna kunt u echt aan de gang met uw nieuwe spaarrekening.

Moet ik zelf naar een bank?
Soms moet u zelf fysiek langskomen, omdat de bankinstelling u persoonlijk wil legitimeren. Toch is dit bij de meeste spaarrekeningen gelukkig niet nodig. Wilt u geen gedoe, en heeft u geen tijd om langs een bank te gaan? Let hier dan op bij de aanmelding.

Spaarrekening of spaardeposito

Kan ik het beste sparen zonder voorwaarden of via een spaardeposito (of met voorwaarden)?

Biedt spaardeposito hogere rente dan spaarrekening?
In theorie krijgt u bij een reguliere spaarrekening een lagere rente (de zogenaamde korte rente) dan bij een termijndeposito (de zogenaamde lange rente). Maar tegenwoordig bewegen de rentemarkten zich langs vreemde lijnen. Overheden doen alles om economieën en banken op de benen te houden, en geven met grote korting geld weg. De rente van de overheden, de Euribor-rente, is historisch laag. Hierdoor ontstaat de vreemde situatie dat de korte rente niet veel lager is dan de lange rente. Hetgeen er op neerkomt dat u op een spaardeposito helaas niet heel veel meer rente krijgt dan op een reguliere spaarrekening.

Volg de spaarrente en depositorente
Wat te doen? Goed het verschil tussen regulier sparen en deposito sparen volgen, en als het verschil groot genoeg is, een spaardeposito afsluiten voor bijvoorbeeld vijf jaar. Zo kunt u nog best een aardige rente bereiken. Zo was enkele maanden geleden de depositorente op een 5-jaars termijndeposito nog 4,20%. Nu is deze gezakt naar 3,70%. Toch een flink verschil.


Spaarrekening kiezen

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een spaarrekening?
U zoekt een mogelijkheid om een hogere rente voor uw spaargeld te krijgen. Of u heeft opeens extra geld, zoals vakantiegeld of een bonus, die u graag even wil laten renderen. Dit kan, u kunt uw geld tijdelijk op een spaarrekening storten.
Kijk bij het openen van een spaarrekening in elk geval naar de volgende zaken:

Veiligheid
Valt de bank en de betreffende spaarrekening onder het Nederlandse depositogarantiestelsel? Vraag dit expliciet na bij uw bank of bekijk dit bij de DNB. Zo weet u zeker dat uw geld gegarandeerd is. Niet onbelangrijk in deze tijden.

Voorwaarden
Gelden er voor de spaarrekeningen nog voorwaarden, of bent u echt volledig vrij in uw doen en laten? Kijk daarbij naar zaken zoals een minimale inleg, een maximale inleg, of uw tegoed vrij opneembaar is, en of er nog andere addertjes onder het gras zijn. Zoals opeens een lagere rente als uw spaartegoed onder een bepaalde grens komt. Overigens zijn er meer dan voldoende spaarrekeningen die geen enkele voorwaarde stellen en een zeer goede rente voldoen.

Rentevergoeding
Kijk of de bank nu een hoog rentetarief hanteert en – nog belangrijker – of de bank in de afgelopen tijd ook een hoge rente voldeed. Vaak stunten banken tijdelijk met een hoge rente om klanten te trekken, en laten ze de rente erna toch gestaag wat zakken. Voorkom om in deze val te lopen door het historisch renteverloop te bekijken. Wij zijn nu druk doende om dit op onze website te laten zien, opdat u zich een goed en compleet beeld kan vormen van de verschillende mogelijkheden.

Meer weten?
Kijk bij ons overzicht van spaarrekeningen en spaardeposito’s die wij continue beoordelen.