Tijdelijk hogere rente

Verschillende banken proberen voor het eind van het jaar hun balans op te poetsen. De banken kiezen er niet voor om klanten te interesseren door het aanbieden van een vaste hoge spaarrente. Nee, zij proberen consumenten te lokken met tijdelijke actietarieven. Die na een tijdelijke periode weer net zo hard verlaagd worden. Daar heeft u dus uiteindelijk maar weinig aan.

De ING Bank voert sinds enkele weken een actie met een tijdelijke renteverhoging van 1,00% op jaarbasis voor een periode van november 2012 tot en met januari 2013. Maar wanneer u het voordeel uitrekent, zet dit geen zoden aan de dijk. Teruggerekend krijgt u over twee maanden een toeslag van in totaal 0,17%. Dat is niet veel.

Ook nieuwkomer Knab stunt nu met een hoog rentetarief van 2,50%. Terwijl ze deze na 1 januari 2013 direct weer verlagen naar 2,10%. Daar heeft u als spaarder dus ook weinig aan.
Waar moet ik sparen?

Op welke spaarrekening kunt u het beste uw spaargeld zetten? Kijk niet naar tijdelijke actietarieven en andere frivoliteiten. Maar vergelijk de rentevergoedingen die over een langere periode worden gegeven. Wij laten de spaarrekeningen met de hoogste rente over het afgelopen half jaar zien. De SpaarOnline Rekening van Westland Utrecht Bank, de Internetspaarrekening van Argenta Bank en SNS Internet Sparen van SNS Bank bieden over langere tijd de hoogste rente.

Bijna helft gezinnen spaart te weinig

Dachten wij nou juist dat Nederlanders een spaarzaam volkje zijn, die eigenlijk teveel spaargeld heeft. Dat beeld behoeft toch enige nuance.

Het Nibud heeft onderzocht dat bijna de helft van de Nederlandse gezinnen te weinig spaargeld heeft. Volgens het Nibud heeft een gezin tenminste een buffervermogen van tenminste euro 5.000 nodig voor onvoorziene uitgaven. Maar veel gezinnen hebben dit appeltje voor de dorst niet gespaard op een spaarrekening.
Sparen niet altijd mogelijk

Voor een gemiddeld gezin met een modaal inkomen is sparen doorgaans wel mogelijk. Gezinnen met een netto inkomen van meer dan euro 3.000 per maand sparen volop. Maar er zijn ook gezinnen met lagere inkomens, en alleenstaanden en lager opgeleiden, voor wie sparen een stuk moeilijker is. Zij hebben weinig financiele bestedingsruimte om te kunnen sparen.

Wilt u weten hoeveel buffervermogen u eigenlijk nodig heeft? U kunt deze berekenen op de Bufferberekenaar van het Nibud.
Bericht aangemaakt: 27-11-2012
Stelling en jouw mening

Stelling: “Hoeveel vermogen heeft u gespaard? ”

meer dan euro 50.000 door Kees op 27-11-2012.
‘Ik ben al jong begonnen, met discipline kom je ver!’

euro 10.000 door Janneke op 28-11-2012.
‘ik snap echt niet dat mensen zoveel kunnen sparen, ik heb nu in ieder geval genoeg voor mijn reis in vietnam begin volgend jaar 🙂 !’

minder dan euro 10.000 door van Duin op 28-11-2012.
‘waar haalt iedereen dat geld vandaan? Artikel klopt niet; bij modaal inkomen, dat heb ik, hou je echt niet over om te sparen’

euro 10.000 door Ingrid op 10-12-2012.
‘hoi’

meer dan euro 50.000 door N. op 04-01-2013.
‘Een deel erfenis, ik zou anders niet weten hoe ik dat bedrag bij elkaar had kunnen krijgen..’

meer dan euro 50.000 door R op 26-01-2013.
‘Met zuinigheid en flijt’

euro 10.000 door Anoniem op 14-03-2013.
‘Spaar saldo fluctueerd enorm door investering maar staat gemiddeld op 10.000 euro. Hoogste was 18 duizend laagste 0 uiteraard :)’

Inflatie hoger dan spaarrente

Verschillende media melden de huidige opmerkelijke situatie; de inflatie is thans hoger dan de hoogste spaarrente. In oktober 2012 is de inflatie gestegen van 2,30% naar 2,90%. De spaarrentes waren de afgelopen maanden al laag (2,65%), maar inmiddels is de hoogste spaarrente verder gedaald naar 2,55%. En hiermee ontstaat een historisch bijzondere situatie dat de spaarrente lager is dan de inflatie. Brave spaarders teren op dit moment dag-na-dag in op hun vermogen. En dan wordt de vermogensrendementsheffing nog geeneens meegenomen in de berekening.
Wat moet u hiermee als spaarder?

Wat moet u als spaarder met dit opmerkelijke nieuws?
Allereerst dient opgemerkt te worden dat de genoemde inflatie van 2,90% slechts een zogenaamd maandcijfer betreft. Dit is niet representatief voor de uiteindelijke inflatie op jaarbasis. Gegeven het verloop van de maandcijfers (in juli jl. nog 2,10%) zal de totale jaarlijkse inflatie niet hoger zijn dan zo’n 2,50%. En dan lijkt het allemaal wel mee te vallen.
Verder is niet waarschijnlijk dat de inflatie plots op korte termijn structureel in substantiele mate zal stijgen. De inflatie is de afgelopen 10 jaar – met een korte uitzondering in 2008, toen de kredietcrisis in volle macht losbarste – niet boven de 2,50% gekomen.
Tot slot geldt dat als de inflatie stijgt, de rente normaliter in gelijke tred volgt. Nu is het wel een uitzonderlijke situatie dat geld door overheden goedkoop ter beschikking wordt gesteld, waardoor de rente wordt gedrukt. Maar inmiddels hebben de meeste grote banken hun leningen bij de overheid terugbetaald.

Nog steeds blijft in deze onzekere tijden voor veel spaarders de hamvraag hoe u waardebehoud van uw vermogen kunt zeker stellen. Wij blijven van mening dat, alhoewel u geen enkele rechten kunt ontlenen aan onze mening, spaarders met sparen een zeer solide en prima rente kunnen ontvangen. Wel is het aan te raden om niet alleen te focussen op vrij opneembare spaarrekeningen, maar net zoals steeds meer spaarders de afgelopen jaren hebben gedaan, uw spaargeld te plaatsen op een spaardeposito.

Spaarrentes laag

Er is een duidelijke tendens zichtbaar, kijk maar goed naar onderstaande grafiek. De spaarrentes blijven gestaag stijgen. Bevonden de rentetarieven voor vrij opneembaar sparen zich begin 2012 nog op niveau’s van 2,80%, thans zijn de spaarrentes van de meeste spaarrekeningen zo’n 2,50%. Positieve uitzonderingen vormen SNS Bank en Argenta Bank die een spaarrente voldoen van 2,55%.

Normaliter is een tendens zichtbaar dat bij het einde van het jaar de rentes wat stijgen. Dan schroeven de banken hun balans wat op door het aantrekken van wat extra spaargeld. ING Bank doet dit bijvoorbeeld, door een tijdelijke bonusrente te voldoen. Maar bij de meeste banken is deze tendens nadrukkelijk niet zichtbaar.
Ook zijn er experts die zeggen dat de inflatie op termijn gaat stijgen. De spaarrente zou hierbij meestijgen. Ook van deze verwachtingen is (nog) niets merkbaar.

Al met al kan gesteld worden dat de spaarrentes nu relatief aan de lage kant zijn. Het is verstandig om goed rond te kijken waar u de beste spaarrekening kunt vinden.

Depositorentes thans laag

Sinds half oktober 2012 zijn de rentevergoedingen op spaardeposito’s erg laag. Bij de meeste banken waren de depositorentes het afgelopen jaar al gestaag gedaald. De banken die de afgelopen jaren nog een goede depositorente voldeden, te weten LeasePlan Bank en NIBC Direct, hebben nu ook hun rente verlaagd.

LeasePlan Bank heeft op woensdag 10 oktober jl. haar rentetarieven voor hun termijndeposito’s voor alle looptijden verlaagd met maar liefst 0,50% rente. Voor een termijndeposito van 5 jaar krijgt u geen 3,80% meer, maar slechts 3,30%. NIBC Direct heeft al eerder de renteverlagingen ingezet; sinds mei jl. heeft zij de rente van haar termijndeposito verlaagd van 3,60% naar nu 3,20%.

renteverloop

Wat moet u doen? Een ding is duidelijk; op dit moment krijgt u erg een lage rentevergoeding voor een termijndeposito. Het lijkt het verstandigst om uw geld nu niet vast te zetten, maar betere tijden af te wachten. Centraal Beheer biedt per 21 oktober 2012 op haar RenteVastrekening de hoogste depositorente van dit moment van 3,70%. U kunt overwegen om hier een spaarrekening te openen. Maar de kans bestaat dat ook zij binnenkort de rente verlagen. Daarnaast biedt de LeasePlan Bank een aardig hulpmiddel (als pleister op de wond van hun forse renteverlaging?), de zogenaamde Depositoplanner. Het leuke is dat u hiermee een goed gespreide depositoportefeuille kunt opbouwen, ook als u maar beperkt geld beschikbaar hebt.
Bericht aangemaakt: 21-10-2012
Stelling en jouw mening

Stelling: “Ik heb een spaardeposito ”

Ja door Derk op 21-10-2012.
‘Belangrijk om naast vrij opneembaar sparen ook termijndeposito te hebben, ik heb 5 jaar bij NIBC voor 4,00%, die is nu inderdaad lager….’

Nee door F. Noord op 12-11-2012.
‘Nu slechte rente op deposito, maar 4%. Ik spaar vrij opneembaar, want rentes gaan wel weer stijgen, en anders liever via obligatie, dan krijg je 6%’

Zilvervlootspaarrekening

n daar is ie weer. Diverse banken hebben de afgelopen jaren aangekondigd om een Zilvervlootspaarrekening aan te bieden. De DSB Bank had zo’n rekening, al is dat misschien een wat minder goed voorbeeld.

SNS Bank biedt sinds kort Zilvervlootsparen aan. U dient voor een minimale termijn van 10 jaar te sparen. U kunt jaarlijks maximaal euro 600,00 storten. Wat krijgt u hiervoor terug? Op dit moment krijgt u een marktconforme rente van 2,40%. En als uw kind 18 jaar is geworden, dan krijgt u een premie van maar liefst 10% over de totale inleg.

Let op; de premie van 10% geldt alleen over het tegoed dat minimaal 10 jaar op de spaarrekening staat. Dit is toch wat anders dan de vroegere zilvervlootregeling, waarbij over het eindtegoed een premie van de overheid van toepassing was. Nu krijgt u dus alleen 10% over het tegoed dat voor het 8e jaar van uw kind is gespaard. Alle inleggen van 9 tot en met 18 jaar worden niet met 10% vermeerderd. Als j het zo bekijkt, dan kan je voor je kind, als deze 8 jaar is, beter een termijndeposito voor 10 jaar afsluiten. U krijgt dan een hogere rente op de zorgvuldig opgebouwde inleg.

De drie grootbanken bieden zeer lage rentes

Helaas bieden de drie grootbanken zeer lage rentes op spaarrekeningen. Als wij kijken naar de spaarrekeningen zonder voorwaarden, dan zijn de rentes voor rekeningen zo’n 0,6% tot maar liefst 1,0% lager. Kennelijk kunnen deze banken zich dit permiteren, want ondanks het feit dat er een flink aantal concurrenten op de markt zijn gekomen, blijft dit rente verschil aanwezig.

Spaarrentes dalen licht

In het tweede kwartaal van 2012 zijn de spaarrentes van zowel reguliere spaarrekeningen zonder voorwaarden als van spaardeposito’s verder gedaald. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de spaarrentes op korte termijn zullen stijgen. De rente die banken onderling aan elkaar rekenen, de Euribor-rente, is nog nooit zo laag geweest. De 1-maands Euribor is 0,15%. Er is voor banken dus nauwelijks reden om een hogere rentevergoeding aan particuliere spaarders te voldoen. Een voordeel is er wel voor particulieren; ook de inflatie is historisch gezien laag met in de afgelopen maanden 2,00%.

Rentestanden spaarrekeningen vrij opneembaar

Boden de banken in april 2012 nog rentes rond de 2,70% tot 2,85% aan, nu is de hoogste spaarrente van een Nederlandse spaarbank zo’n 2,60% tot 2,65%. Enige uitzondering vormt Argenta Bank, die geheel tegen de stroom in een rente van 2,80% aanbiedt. De banken die de afgelopen zes maanden gemiddeld genomen de hoogste spaarrente hebben voldaan, zijn de Westland Utrecht Bank, MoneYou, Bank of Scotland, Centraal Beheer Bank en SNS Bank.

Rentestanden

Rentestanden spaardeposito’s

Voor spaardeposito’s is over de periode van april 2012 tot en met juli 2012 zelfs nog sprake van een sterkere daling. Waren er in april jl. nog diverse banken die bij een spaardeposito met een looptijd van 5 jaar een depositorente voldoen van 4,00% tot 4,20%, inmiddels zijn de rentetarieven voor termijndeposito’s flink ingezakt naar 3,50% tot 3,80%. Dat is toch een verschil van zo’n 0,50% op een toch al niet zo hoge rente. Leaseplan Bank blijft voor wat betreft spaardeposito’s de lijsten aanvoeren met 3,80% voor 5 jaar. De banken die de afgelopen zes maanden gemiddeld genomen de hoogste depositorente hebben voldaan, zijn de Leaseplan Bank, Credit Europe Bank, The Economy Bank, Anadolubank en NIBC Direct.

Rentestanden

Sparen zeer populair

Door de economische crisis zijn Nederlanders op dit moment behoudend. En dat merken de banken; zij ontvangen steeds meer en meer geld dat wordt gespaard. Werd er in 2011 in het eerste half jaar nog een kleine 12 miljard euro ingelegd, in de eerste helft van 2012 is dit 15 miljard euro. Er wordt dus duidelijk meer gespaard.
Appeltje voor de dorst

Consumenten kiezen er in deze onzekere tijden voor om een extra buffer op te bouwen; een appeltje voor de dorst. Opmerkelijk is dat met dit oppotten indirect een bijdrage wordt geleverd aan de economische crisis. Consumenten houden hiermee namelijk de hand op de knip. En gaan niet over tot het besteden van hun geld, waarmee zij de economie op gang zouden kunnen brengen. Maar op zich is het vanuit individueel persectief begrijpelijk en verstandig om een buffer te hebben. De banken zijn blij met een vergroting van de beschikbaarheid van geld. Zij moeten meer eigen vermogen aanhouden en kunnen zo makkelijk geld van particulieren verkrijgen.
Bericht aangemaakt: 03-08-2012
Stelling en jouw mening

Stelling: “Waar spaart u? ”

Rabobank door Klaassen op 05-08-2012.
‘Gewoon bij mijn eigen bank’

Bank of Scotland door Theo op 12-08-2012.
‘Ik ben overgestapt naar Bank of Scotland vanwege de hoogste rente’

Moneyou door Spaarder op 14-08-2012.
‘Afeglopen jaren geeft moneyou een hele mooie rente’

ING Bank door I. Hoppenbrouwers op 20-08-2012.
‘Ik spaar al jaren bij Postbank, nu ING Bank. Ze hebben best aardige rente, maar wel lager dan hier genoemd ja’

ABN AMRO door Sandra op 24-08-2012.
‘Nu bij ABN AMRO, maar wil overstappen’

Rabobank door mark op 28-09-2012.
‘daar spaar ik nu al’

ING Bank door i.j. kleusse op 29-09-2012.
‘Prima bank, geen gedoe’

SNS Bank door Esther op 01-11-2012.
‘Bevalt prima’

Spaargeld naar aflossing hypotheek

De gemiddelde Nederlander heeft een aanzienlijke hypotheekschuld. Tegelijk beschikt hij over een aardig spaartegoed. Diverse instellingen roepen op om over te gaan tot aflossing. Maar is dit wel zo verstandig?
Eerder aflossen verstandig?

Uiteraard is er een direct voordeel te bedenken, namelijk lagere hypotheeklasten useful source. Maar er zitten diverse haken en ogen aan. Zo is het misschien wel erg handig om uw fiscale aftrek in stand te houden. En als u aflost, is de kans groot dat u deze fiscale aftrek voor de resterende looptijd verspeelt. Geen makkelijke afweging. Kijk bij Z24 voor meer informatie.
Bericht aangemaakt: 17-07-2012