Inflatie hoger dan spaarrente

Verschillende media melden de huidige opmerkelijke situatie; de inflatie is thans hoger dan de hoogste spaarrente. In oktober 2012 is de inflatie gestegen van 2,30% naar 2,90%. De spaarrentes waren de afgelopen maanden al laag (2,65%), maar inmiddels is de hoogste spaarrente verder gedaald naar 2,55%. En hiermee ontstaat een historisch bijzondere situatie dat de spaarrente lager is dan de inflatie. Brave spaarders teren op dit moment dag-na-dag in op hun vermogen. En dan wordt de vermogensrendementsheffing nog geeneens meegenomen in de berekening.
Wat moet u hiermee als spaarder?

Wat moet u als spaarder met dit opmerkelijke nieuws?
Allereerst dient opgemerkt te worden dat de genoemde inflatie van 2,90% slechts een zogenaamd maandcijfer betreft. Dit is niet representatief voor de uiteindelijke inflatie op jaarbasis. Gegeven het verloop van de maandcijfers (in juli jl. nog 2,10%) zal de totale jaarlijkse inflatie niet hoger zijn dan zo’n 2,50%. En dan lijkt het allemaal wel mee te vallen.
Verder is niet waarschijnlijk dat de inflatie plots op korte termijn structureel in substantiele mate zal stijgen. De inflatie is de afgelopen 10 jaar – met een korte uitzondering in 2008, toen de kredietcrisis in volle macht losbarste – niet boven de 2,50% gekomen.
Tot slot geldt dat als de inflatie stijgt, de rente normaliter in gelijke tred volgt. Nu is het wel een uitzonderlijke situatie dat geld door overheden goedkoop ter beschikking wordt gesteld, waardoor de rente wordt gedrukt. Maar inmiddels hebben de meeste grote banken hun leningen bij de overheid terugbetaald.

Nog steeds blijft in deze onzekere tijden voor veel spaarders de hamvraag hoe u waardebehoud van uw vermogen kunt zeker stellen. Wij blijven van mening dat, alhoewel u geen enkele rechten kunt ontlenen aan onze mening, spaarders met sparen een zeer solide en prima rente kunnen ontvangen. Wel is het aan te raden om niet alleen te focussen op vrij opneembare spaarrekeningen, maar net zoals steeds meer spaarders de afgelopen jaren hebben gedaan, uw spaargeld te plaatsen op een spaardeposito.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.