Waarom spaarrente daalt en hypotheekrente stijgt

Hoe kan het dat de spaarrente al jarenlang zo laag blijft? De spaarrentes bevinden zich per begin 2017 op een waar dieptepunt van 0,6 tot 0,9% rente per jaar. Tegelijk lijkt nu de hypotheekrente langzaam te gaan stijgen. Belegger Robeco legt uit dat dit komt door een verschil tussen de korte en de lange rente.

Bij sparen krijg je korte rente

Bij sparen gaat het om de korte rente; de variabele rente die je ontvangt voor sparen. Al enkele jaren is de korte rente negatief. De korte rente is de rente die banken ontvangen als ze hun gelden storten bij de Europese Centrale Bank (ECB). Het rentetarief van deze rente, de zogenaamde Euribor, is onlangs gedaald naar -0,4 procent. Banken moeten dus geld betalen als zij een spaartegoed bij de ECB hebben (!). De reden van deze lage rente is dat de Europese overheden erop sturen dat banken hun geld niet oppotten, maar investeren in de economie mwycdam.

Bij een hypotheek betaal je lange rente

De meeste consumenten betalen bij hun hypotheek een rente die voor meerdere jaren is vastgezet. Steeds minder consumenten kiezen vanwege de huidige lage rentestanden voor een variabele rente. Zij kiezen een rentevastperiode van 5, 10, 15 of 20 jaar. De banken kijken bij het bepalen van de hypotheekrente naar de lange rentestanden. De lange rente wordt bepaald door de verwachtingen van deposito’s en staatsobligaties, die op hun beurt weer in belangrijke mate afhankelijk zijn van de inflatieverwachtingen. De verwachting is dat de inflatie gaat toenemen. Om die reden stijgt ook de hypotheekrente.

Wat zijn de verwachtingen voor de rente?

Het ziet ernaar uit dat de ECB haar rente, de Euribor, de komende jaren laag zal laten blijven. Niet alleen om de economische groei aan te jagen, maar ook omdat het veel Zuid-Europese landen goed uitkomt dat hun schulden zo weinig kosten. Dat alle opgebouwde tegoeden zoals pensioengelden van de Noord-Europese landen hiermee fors worden uitgehold, lijkt weinigen te deren. Tegelijk zal in de wereld de economische groei weer toenemen, en daarmee ook de inflatie, en daarmee ook de hypotheekrente.

Sparen weinig renderend

U moet er bewust van zijn dat de komende jaren de inflatie kan toenemen, en tegelijk de spaarrentes laag blijven. Een onaangename combinatie voor spaarders, want uw vermogen wordt door de inflatie minder waard en u krijgt er niets voor op uw spaarrekening. Sparen blijft dan ook een gevaarlijke manier om uw vermogen te vormen; u holt langzaam uw vermogen uit als u niet oplet. Hoe kunt u er wel voor blijven zorgen dat uw vermogen haar waarde behoudt? Wellicht dat met het stijgen van de lange rente spaardeposito’s ook een betere rente voldoen. Hou dit in de gaten. En blijf nadrukkelijk naar andere investeringscategorieën kijken, zoals beleggen of het kopen van vastgoed.

Verantwoording vergelijking

100% onafhankelijk
Sparenvergelijken.nl is een uitgave van Crobbed. Wij streven ernaar om een zo compleet en actueel mogelijk overzicht te geven van de producten, met name spaarrekeningen en spaardepositos, voor kritische en zelfbewuste consumenten. Crobbed is 100% onafhankelijk. De aanbieders van de getoonde producten hebben geen direct of indirect belang in Crobbed. Crobbed heeft volledige redactionele onafhankelijkheid en vrijheid.

Verantwoording vergelijking
Deze website geeft een vergelijking van producten weer. De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het vergelijkingsoverzicht is vermeld. De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever van de website verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

AFM compliant
De uitgever van deze website kan niet worden aangemerkt als bemiddelaar of adviseur van financiële producten, en is derhalve niet in het bezit van een AFM vergunning. De uitgever vergelijkt financiële producten in de zin dat op de website gegevens (data) van aanbieders van financiële producten naast of onder elkaar zijn geplaatst (vergelijking). De uitgever toont (een) vergelijking(en) op de betreffende website uitsluitend conform onderstaande uitgangspunten, waardoor er geen sprake is van bemiddeling of advisering door de uitgever.

Eigen vergelijking
De vergelijking betreft een statische vergelijking, waarbij productkenmerken zoals premie worden getoond op basis van ijkgegevens zonder enige vorm van data te vragen van de bezoeker. De getoonde premie en productinformatie zijn van indicatieve aard en gebaseerd op een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens. De uitgever spant zich in om de juiste premie/productvoorwaarden te tonen, maar kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de website van de aanbieder van het financiële product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden. De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend.

Vergelijking verzorgd door een derde
Bij een vergelijking die wordt verzorgd door een derde, wordt gebruik gemaakt van een vergelijkingsmodule van een derde (whitelabel / iFrame). Deze derden zijn onder meer Daisycon.nl, Komparu.com, Keuze.nl, Premie.nl, Intercollectief.nl of Financeads.net. Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorg draagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financiële producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Danwel, als er eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financiële producten, deze derde zorg draagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. De uitgever van de website(s) heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

Overig
De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het overzicht is vermeld. Opname, beoordeling en positie van een product in een overzicht vindt plaats aan de hand van de vermelde uitgangspunten van de vergelijking en geschiedt op basis van volledige onafhankelijkheid. De beoordeling van de kwaliteit vindt plaats op basis van ingediende waarderingen van bezoekers van deze website.

Spaardersgarantie: In onze overzichten van spaarrekeningen nemen wij enkel spaarrekeningen op van Europese landen met een goede kredietwaardigheid. Op dit moment gaan wij ervan uit dat landen als Nederland, Belgie, het Verenigd Koninkrijk en Turkije een goede kredietwaardigheid hebben. Voor landen zoals Estland en IJsland veronderstellen wij dat deze een minder goede kredietwaardigheid hebben, derhalve nemen wij van deze landen geen spaarrekeningen op in onze overzichten. Zie Spaardersgarantie voor meer informatie.

Spaarrente Topper: In onze overzichten worden de spaarrekeningen in beginsel vergeleken op basis van de actuele spaarrentes. Wij kijken echter niet alleen naar de rente van dit moment, maar laten de rentestanden van de afgelopen 6 maanden zien. Zo ziet u direct welke banken ook over langere tijd een hoge rentevergoeding bieden. En voorkomt u dat u slachtoffer wordt van een tijdelijk actietarief. Wij waarderen de beste spaarrekeningen met het keurmerk Spaarrente Topper. U herkent deze spaarrekeningen door ons logo voor een Spaarrente Topper.
Compleet en actueel

Wij doen ons uiterste best om een compleet en actueel overzicht weer te geven, maar kunnen hier niet voor instaan. Indien u opmerkingen of aanvullingen heeft, dan vernemen wij dit graag.
Rol uitgever bij vergelijking

Crobbed kan een vergoeding van de aanbieder van een product krijgen als u het betreffende product afneemt. Dit heeft geen invloed op de opname, beoordeling of plaatsing van een product in een overzicht of op de redactionele inhoud van Sparenvergelijken.nl.

Disclaimer

Hieronder treft u de algemene disclaimer en gebruiksvoorwaarden van deze website aan.
Algemeen

Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van de website is van niet-deskundige en geheel vrijblijvende aard. Het gebruik van de website, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de website, is geheel voor eigen risico.
Vergelijking en rol uitgever bij getoonde producten

Voor de getoonde financieel producten, diensten of adviezen geldt dat de uitgever van de website hier niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld. De uitgever van de website is geen financieel dienstverlener, aanbieder en/of bemiddelaar van financiele producten. Deze aansprakelijkheid berust uitsluitend bij de adverterende financiele dienstverlener. Kijk voor meer informatie op de pagina Verantwoording vergelijking.

Op het gebruik van deze website zijn voorts onze gebruiksvoorwaarden en bepalingen met betrekking tot copyright, privacy en cookies van toepassing.

Copyright

De website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website.

Ter aanvulling op bovenstaande wordt benadrukt dat ook de op deze website opgenomen tabellen, grafieken en afbeeldingen auteursrechtelijk zijn beschermd. Voor enkele afbeeldingen hebben wij de rechten (gekocht) om deze op de website te plaatsen. Gelieve geen tabellen, grafieken en afbeeldingen van deze website te verveelvoudigden en/of openbaar te maken.

We have (paid for) the rights of some images used. Please do not copy images on this site.

Cookies

Privacy & cookies
Deze website maakt gebruik van cookies en plaatst deze mogelijk op uw computer. Wilt u dit niet? Verlaat dan deze website.

Voor het gebruik van de website gelden het volgende privacybeleid en voorwaarden ten aanzien van cookies. Bij het gebruik van de website kan door de uitgever en/of derden informatie over uw gebruik van deze website en andere websites worden verzameld. Dit kan onder meer plaatsvinden door middel van cookies; kleine bestandjes die bij het gebruik van de website worden meegestuurd en op uw computer worden opgeslagen. De verzamelde informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor gebruiksdoeleinden, onderzoeksdoeleinden of commerciële doeleinden. U kunt cookies weigeren, kijk voor meer informatie bij de Help-functie van uw browser.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Op de website wordt mogelijk gebruik gemaakt van externe advertentiebedrijven zoals Financeads.net, Google Adsense, Awin/Zanox en Daisycon om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze advertentiebedrijven gebruiken mogelijk informatie zoals cookies over uw bezoek aan deze website en andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent, alsmede om bij te houden of u op een advertentie heeft geklikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van deze advertentiebedrijven.


Contact

Wie zijn wij?

Crobbed Crobbed is uitgever van websites. Onze websites betreffen informatieve websites en vergelijkingswebsites, waarbij consumenten worden geinformeerd over producten en deze eenvoudig kunnen vergelijken. Het doel van de websites is het bieden van heldere en duidelijke informatie over producten voor consumenten. Wij zijn enthousiaste kleine zelfstandigen uit de regio Den Haag.
Contactgegevens

U vindt hieronder de contactgegevens van Crobbed.
Naam: Crobbed
Adres: Schouwweg 32
Plaats: 2243BC Wassenaar
E-mail: info @ crobbed . nl
Website: www.crobbed.nl
KvK-nummer: KvK Den Haag 27332112
Twitter: www.twitter.com/crobbedNIBC Direct

NIB Direct is een Nederlandse internetspaarbank en onderdeel van NIBC Bank. NIBC Bank richt zich primair op de zakelijke markt. NIBC Bank is opgericht in 1945 door de Nederlandse overheid voor de financiering van de naoorlogse wederopbouw. In 1999 werd de bank overgenomen door pensioenfondsen ABP en PGGM. Zij verkochten de bank in 2005 aan een consortium van internationale financi�le instellingen en investeerders.
Hoge depositorente bij NIBC

Al enkele jaren is NIBC Direct zeer succesvol met het aanbieden van spaardepositos. Zij biedt een van de hoogste rentetarieven voor termijndepositos. Dit zal ook de reden zijn van de erg hoge waardering.

Kenmerken
Spaardersgarantie (gegevens van voorlopige aard, controleer zelf bij DNB): Bankinstelling valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.
Land van herkomst: Nederland
Entiteit: NIBC Bank N.V.
Cijfer: 9,2 zie toelichting (schaal 1-10)
Sterren: 4.6 (schaal 1-5, op basis van 1 stem over NIBC Direct)

Zwitserleven

Zwitserleven is een verzekeraar die al decennia in Nederland actief is. Vooral met levensverzekeringen; “Het Zwitserleven-gevoel” is een gevleugelde term. Sinds enige tijd zijn ze ook actief met spaarrekeningen voor particulieren strattera dosage.

Kenmerken
Spaardersgarantie (gegevens van voorlopige aard, controleer zelf bij DNB): Bankinstelling valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.
Land van herkomst: Nederland
Entiteit: Zelfstandige verzekeraar
Cijfer: n.v.t. (schaal 1-10)
Sterren: 0 (schaal 1-5, op basis van 1 stem over Zwitserleven)

Yapi Kredi Bank

De Yapi Kredi Bank is al jaren actief met spaarrekeningen in ons land. Yapi Kredi Bank Nederland N.V. komt voort uit een fusie in 2007 van de Kocbank Nederland N.V. en Yapi Kredi Bank Nederland N.V.
Sparen bij Yapi Kredi

Deze van herkomst Turkse bank biedt een breed pakket aan spaarproducten aan, zoals de Euro-Plus Spaarrekening en het Euro-Plus Deposito.

Kenmerken
Spaardersgarantie (gegevens van voorlopige aard, controleer zelf bij DNB): Onbekend
Land van herkomst: Turkije
Entiteit: Koc Financial Services (50/50 joint venture van de Turkse Kod Group en UniCredit, derde grootste financiele groep van Europa)
Cijfer: 4,9 zie toelichting (schaal 1-10)
Sterren: 2.45 (schaal 1-5, op basis van 1 stem over Yapi Kredi Bank)

WestlandUtrecht Bank

WestlandUtrecht Effectenbank is onderdeel van de ING Groep. Vanwege Europese regelgeving omtrent kartelvorming is deze activiteit sinds 2010 commercieel verzelfstandigd.
Hoge spaarrente en goed beoordeeld

Sinds de verzelfstandiging valt de Westland Utrecht Bank op door relatief hoge rentetarieven. Sindsdien maken zij steevast onderdeel uit van de top van banken met de hoogste spaarrente strattera capsule 40 mg.

Kenmerken
Spaardersgarantie (gegevens van voorlopige aard, controleer zelf bij DNB): Bankinstelling valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.
Land van herkomst: Nederland
Entiteit: Zelfstandige bankverzekeraar
Cijfer: 9,2 zie toelichting (schaal 1-10)
Sterren: 4.6 (schaal 1-5, op basis van 1 stem over WestlandUtrecht Bank)